Foukaná izolace Zivka Rolety Prostory pro akce FagusSměnárna

O PORTÁLI PRIESTORY PRE AKCIE

Portál "www.PriestoryPreAkcie.sk" je určený pre každého, kto hľadá vhodné priestory pre firemné akcie, miesta pre kongresy, konferencie, firemné večierky, športové alebo outdoorové programy. Autori celej logistiky portálu majú viac ako desaťročnú prax v návrhu a realizácii najrôznejších akcií, a tak sa veľakrát stretávali práve s úlohou nájsť vyhovujúce priestory pre firemné akcie. Cieľom portálu je stať sa všetkým organizátorom vítaným a čoskoro aj nepostrádateľným pomocníkom, zdrojom informácií a v neposlednom rade aj inšpiráciou pre prípravu najrôznejších firemných akcií.

 

ZÁKLADNÉ FUNKCIE PORTÁLU

Vyhľadávanie priestorov:

Veľkou prednosťou a srdcom portálu je podrobný filter, ktorý vyhľadá vhodné priestory podľa zadaných parametrov. Hlavné delenie priestorov je podľa účelu, pre ktorý priestory slúžia. Podľa toho sa rozdeľujú do troch základných kategórií. Jednotlivé kategórie pokrývajú prakticky 100% zámerov, pre ktoré zákazníci hľadajú vhodné priestory. Prvá katégória predstavuje miesta pre kongresy, konferencie, semináre, školenia, prezentácie. Druhú kategóriu tvoria priestory vhodné pre firemné večierky, spoločenské a kultúrne akcie. V tretej kategórii sú priestory vhodné pre aktívne vyžitie, športové a outdoorové akcie. Tu sú zahrnuté tiež priestory pre relax, wellness a fitness.

Vedľa hlavného zámeru je ďalším základným parametrom predpokladaný počet osôb, prípadne lokalita alebo štýl firemnej akcie. Tieto a aj ďalšie parametre môžete zadať v ďalšej časti filtra a tým veľmi presne vyhľadať objekt, ktorý hľadané priestory pre firemné akcie obsahuje. Máte možnosť špecifikovať buď celkovú kapacitu objektu vo zvolenej kategórií (konferencie, firemné večierky, šport), alebo kapacity jednotlivých priestorov, ktoré hľadáte. Podľa kotegórií máte možnosť aj špecifikácie usporiadania, ako napríklad divadelné, školské alebo tabuľové v kategórii konferencie a školenia, alebo stolové či koktejlové pre firemné večierky, alebo spoločenské a kultúrne akcie. Ak je súčasťou zadania akcie aj charakter alebo štýl, je možné k výberu objektov alebo priestorov využiť filter podľa druhu objektu alebo podľa charakteru priestoru. Tieto filtre sú užitočné aj pre ďalšiu selekciu nájdených objektov. Jednotlivé voľby môžu byť inšpiratívne aj v prípade, že má organizátor záujem o štýlovú akciu. V prípade kategórie šport a relax sú voliteľné jednotlivé druhy aktivít (športov) a je možné tak napr. vyhľadať vhodné miesta pre firemné turnaje, športové a outdoorové aktivity alebo relax.

 

Vyhľadávané objekty:

Výsledkom vyhľadávania sú objekty, ktoré spĺňajú nastavené hodnoty filtra a disponujú tak vhodnými priestormi pre firemné akcie. Užívateľ tak môže kontaktovať jedine objekty, ktoré ponúkajú vyhovujúce miesta pre kongresy, konferencie, firemné večierky či športové akcie, vďaka čomu ušetrí veľa času ako sebe, tak aj dopytovaným zariadeniam. Tým sa tento vyhľadávač zásadne líši od ostatných internetových portálov. Pretože pracujeme s jednotlivými priestormi, nájdete napr. kolibu v modernom hotely alebo bowlingové centrum v reštaurácií. Z vyhľadaného zápisu je priama možnosť zobraziť webové stránky objektu, zistiť polohu na mape alebo zaslať priamy dopyt.

 

Profil objektu:

Kliknutím na ikonu alebo názov objektu otvoríte jeho profil. Profil každého objektu má rovnakú štruktúru, aby bolo jednoduché porovnávať parametre jednotlivých objektov. Tu sú uvedené možnosti objektu oddelené pre každú z kategórií (teda pre konferencie, firemné večierky a aktívne vyžitie) a naviac informácie o ubytovaní a ďalších zaujímavostí v blízkom okolí. Chcete usporiadať školenie, popoludní sa odreagovať pri nejakej aktivite a večer sa pobaviť na večierku? V profile nájdete možnosti aj inšpiráciu pre celý scénar.

 

Naším cieľom je stať sa prvým naozaj funkčným nástrojom pre všetkých, ktorí hľadajú vhodné priestory pre firemné akcie a firemné večierky, vyhovujúce miesta pre kongresy, školenia a konferencie, alebo aktívne vyžitie.

 

Směnárny
Odporúčané pre akcie
Prostory na slovenském trhu
Registracia Prostory na facebooku
k0